MarkadAcademy

MARKAD'S

Általános szerződési feltételek 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Sóki Judit Erika ev  mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.markad.hu; www.brandstyle.hu; https://markad.hu/audit www.markadakademia.hu , www.academy.markad.hu  ,www.businessgo.hu   honlapok használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az általános szerződési feltételek a szolgáltatás megrendelése, termék megvásárlása esetén a szerződés részévé válnak.

A vállalkozás Etikai kódexe külön menüpontban kerül feltüntetésre.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Tartalom

Szolgáltató adatai 2

Alapvető rendelkezések. 3

Adatkezelési szabályok. 4

Megrendelhető szolgáltatások köre. 4

Eseményen való részvétel feltétele.. 5

Viselkedés. 5

Hozzájárulás. 5

Felelősség.. 5

Szellemi tulajdonjogok. 6

Árakra, számlázásra vonatkozó információk.. 6

Regisztráció.. 6

Megrendelés/ajánlatkérés menete. 7

Időpontfoglalás. 7

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása. 8

A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása és teljesítés. 8

Elállás joga.. 9

Biztosíték. 10

A Weboldalon található hivatkozások. 10

Vis Maior. 10

Kártérítési kötelezettség.. 10

Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások.. 11

Szavatosság.. 11

Garancia, jótállás. 11

Panaszkezelés. 11

Személyes adatok kezelése. 12

Vegyes rendelkezések.. 13

Fogalom: 13

Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Sóki Judit Erika ev.
 • Székhely: 7742 Bogád, 48-as u. 3.
 • E-mail cím: info@markad.hu
 • Telefonszám: +36 30 136-4503
 • Elektronikus levelezés formalap: https://markad.hu/kapcsolat/
 • Nyilvántartási szám: 54641604 Ellenőrzés:https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/
 • Tevékenység bejelentése: Bogád Község Jegyzője
 • Adószám: 55899037-1-22
 • Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) nyilvántartási szám: B/2020/002129.
 • NAIH/0006798
 • Etikai kódex elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt.
 • Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt.
 • ÁSZF elérhetősége: az oldalak footer menü, megfelelő menüpont alatt.
 • Tárhelyszolgáltató székhelye, email címe: Profitárhely Kft.

6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.

E-mail:  ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

 • A szerződéskötés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak.

Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook, Google, Instagram, Linkedin oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató szerződéskötési rendszere elérhető.

Jelen ÁSZF érvényes 2022.09.30 -tól visszavonásig.

A www.markad.hu; www.brandstyle.hu; www.markadakademia.hu , www.academy.markad.hu  ,www.businessgo.hu       oldalakon megjelenő szöveges és képi, hangi, illetve videó tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak.

A weboldalakon lévő tartalomrészletek kizárólag eredetmegjelöléssel és az eredeti oldalra történő hivatkozással jeleníthetők meg.

A szerzői jogok gyakorlója:Sóki Judit Erika

Szolgáltató  egyéni kompetenciát és életvezetési, karriertervezési egyéb oktatás, online és jelenléti képzések, vállalkozásfejlesztés üzleti tanácsadás, mentoring, imázstanácsadás, stílustervezés, stílustanácsadás, weboldalkészítés és workshop, életvezetési, életmód tanácsadással kapcsolatos szolgáltatás, design, webdesign, egyedi öltözéktervezés, egyedi kiegészítő tervezés, tréningek, tanfolyamok, workshopok szervezésével kapcsolatos szolgálatást nyújt.

A Weboldal segítségével a Felhasználók képzésekre, tanfolyamokra, üzleti tanácsadás, vállalkozásfejlesztés konzultációkra, mentorprogramra, imázstanácsadás, webdesign, stílustervezés, stílustanácsadás, mentoring, workshop, életvezetési, életmód tanácsadással alkalmakra, konzultációkra jelentkezhetnek be, online kiadványokat rendelhetnek meg, design, egyedi öltözéktervezéssel, egyedi kiegészítő tervezéssel, webdesignnal kapcsolatos szolgáltatást vehetnek igénybe, workshopokon vehetnek részt. Részt vehetnek a vállalkozó által szervezett workshopokon, csoportos rendezvényeken, megvásárolhatják, illetve letölthetik a honlapon közzétett kiadványokat.

 • a Tréningek, Tanfolyamok, Workshopok végzettséget nem adnak, egyéni kompetenciát növelnek.

A weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

A megrendelés, jelentkezés tanfolyamra, mint/és a megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.

A megrendelésről e-mailben válaszértesítőt küldünk a szerződés adataival.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, érvényes jelentkezési űrlapot tölt ki és küld be, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

Adatkezelési szabályok

 • Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: https://markad.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Megrendelhető szolgáltatások köre

Szolgáltató vállalkozás, vállalkozásfejleszté üzleti tanácsadás, mentoring, webdesign,  imázstanácsadás, stílustervezés, stílustanácsadás, mentoring, öltözködési stílus tanácsadás és workshop, életvezetési, életmód tanácsadással kapcsolatos szolgáltatás, design, egyedi öltözéktervezés, egyedi kiegészítő tervezés, tréningek, tanfolyamok, workshopok szervezésével kapcsolatos szolgálatást nyújt.

A Weboldal segítségével a Felhasználók üzleti tanácsadás, vállalkozásfejlesztés konzultációkra, mentorprogramra, imázstanácsadás, webdesign, stílustervezés, stílustanácsadás, mentoring, workshop, életvezetési, életmód tanácsadással alkalmakra, konzultációkra jelentkezhetnek be, online kiadványokat rendelhetnek meg, design, egyedi öltözéktervezéssel, egyedi kiegészítő tervezéssel, webdesignnal kapcsolatos szolgáltatást vehetnek igénybe, workshopokon vehetnek részt. Részt vehetnek a vállalkozó által szervezett workshopokon, csoportos rendezvényeken, megvásárolhatják, illetve letölthetik a honlapon közzétett kiadványokat.

a Tréningek, Tanfolyamok, Workshopok végzettséget nem adnak, egyéni kompetenciát növelnek.

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változik.

Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg.

Eseményen való részvétel feltétele

Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételére az adott Esemény árának megrendeléskor bankkártyával való kiegyenlítése, Szolgáltató bankszámlájára való utalása vagy a teljes összeg helyszínen történő kifizetése esetén van lehetőség.

Viselkedés

Szolgáltató Eseményeire látogatók kötelesek az általános magatartási normákat betartani, a helyszín Házirendjének megfelelően viselkedni, az Eseményen résztvevők testi épségére és a berendezés megóvására fokozottan figyelni.

Hozzájárulás

Szolgáltató Eseményeire látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Eseményeken képfelvételek készüljenek a Résztvevőkről, melyeket Szolgáltató saját promóciós anyagaiban használ fel.

Amennyiben a Résztvevő ehhez nem járul hozzá, azt külön jeleznie kell.

Felelősség

Résztvevő tudomással bír arról, hogy Szolgáltató Eseményeinek területén őrizetlenül hagyott tárgyakért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Résztvevő kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adatok pontatlan megadásából adódó károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Résztvevő teljes mértékben felelős az általa okozott kárért, mind a helyszín, mind a többi résztvevő, mind harmadik személy tekintetében.

 

Szellemi tulajdonjogok

Szolgáltató nem kizárólagos, nem átruházható és a Szolgáltatás tartalmának megtekintésére korlátozott felhasználási jogot biztosít a Felhasználónak. A Felhasználó a Szolgáltatást és annak tartalmát kizárólag Szerződésnek megfelelően és saját személyes használatára veheti igénybe.

Weboldalon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma a szerzői jogi törvény, a védjegytörvény és egyéb szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok hatálya alatt állnak. A Szolgáltatóval megkötött Szerződés semmi módon nem ruház a Felhasználóra semmilyen, a Szolgáltatás tartalmára vagy a Szolgáltatásra vonatkozó tulajdonjogot vagy bármely egyéb szellemi tulajdonjogot.

Árakra, számlázásra vonatkozó információk

A szolgáltatás jellegénél fogva a honlapon megjelenő egyes szolgáltatási árinformációk csak irányadók. Minden ügyfél és szerződés egyedi árajánlat elfogadása után kerül elfogadásra.

Ettől eltérően a honlapon megjelenhetnek fix áras termékek vagy szolgáltatások, ezeket a leírásukban külön tájékoztató jelzi. Ilyen például a megrendelési, jelentkezési űrlapokon található előre közölt ár.

Szolgáltató Alanyi Adómentes vállalkozó, ezért a megjelenő árak bruttó árak, 0% adókulccsal számítottak.

A megrendelésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre.

A Megrendelő jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Sóki Judit Erika ev. elektronikus számlát állítson ki számára.

A dokumentum elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

Regisztráció

A Weboldalon történő megrendelés, jelentkezés tanfolyamra regisztrált és vendég felhasználók számára is lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: teljes név* e-mail cím* jelszó* Számlázási név, cím cím ( név, utcanév, házszám, település, irányítószám)* telefonszám*

Megrendelés/ajánlatkérés menete

A Weboldalon történő megrendelés a kiválasztott szolgáltatás/termék megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés elküldésével lehetséges. (Webáruház beállítás esetén kosárba tételével. Ez esetben a Megrendeléseim (kosár) oldalon a Pénztár gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés. A pénztár oldalon megjelenő űrlapon az adatok kitöltése és a fizetési mód kiválasztása után véglegesíthető a megrendelés.)

Egyedi ajánlatkérés is lehetséges, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Elérhetőségek: a honlapon a megfelelő helyeken felirattal ellátott gombok.

A megrendelés/ajánlatkérés során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

 A felhasználók kizárólag saját személyes/céges adataikat adhatják meg a Weboldalon.

A sikeres megrendeléshez/ajánlatkéréshez a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót.

A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási pontatlanságért, késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó ajánlatkérését elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

Szolgáltató a megrendelést/ajánlatkérést e-mailben igazolja vissza.

A 2001. évi CI. törvény alapján az oktatási tevékenységhez kezelt adatok:

a) a felnőtt neve, születési helye és ideje, állampolgársága, lakó- és tartózkodási helyének címe és telefonszáma;

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, így különösen

– iskolai és szakmai végzettséggel kapcsolatos adatok,

– felvétellel kapcsolatos adatok,

– a felnőtt tanulmányainak értékelése és minősítése, vizsgaadatok,

– fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

– a többi adat az érintett hozzájárulásával;

c) !Esetenként! a felnőtt részére a különböző juttatások (jövedelemadó-kedvezmény, állami támogatás, szociális támogatás, segély stb.) megállapításához jövedelmi és szociális helyzetét igazoló adatok.

A mellékletben felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az állam által finanszírozott felnőttképzésben részt vevő felnőtt nevét, születési helyét és idejét tartalmazó adatokat az Oktatási Minisztérium nyilvántartása számára át kell adni.

Időpontfoglalás

Az Időpontfoglalás gombra kattintva kiválaszthatja az Ön által igényelt tanácsadás szolgáltatást és lefoglalhatja azt. A véglegesítésnél megjelenő űrlapon kérem töltse ki adatait. 

A foglalásról e-mail értesítést és díjbekérőt küldünk. Az ingyenes első konzultáció kivételével a tanácsadás szolgáltatás a díj kiegyenlítése után vehető igénybe.

Tájékozódjon csomagajánlatainkról is.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

A weboldalon megrendelt termékek ára a megrendelés véglegesítését követően az alábbi fizetési módokkal egyenlíthető ki:

·       Banki átutalás díjbekérő /számla alapján.
 • Azonnali kártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A Felhasználónak a megrendelés során lehetősége van elmentenie bankkártyának adatait annak érdekében, hogy a jövőben történő megrendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb és egyszerűbb legyen a megrendelés: bankkártya száma; bankkártyára írt név; lejárat dátuma; CVC szám.

Az ingyenesen letölthető termékek, vagy ingyenesen igénybevehető szolgáltatás kivételével a megrendelt termék/szolgáltatás kizárólag a termék/szolgáltatás díjának kiegyenlítése után vehető igénybe/tölthető le/kerül kiszállításra.

A termékre/szolgáltatásra vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak. Szolgáltató alanyi adómentes vállalkozó.

A megjelenített árban részletezésre kerülhetnek az esetleges kiegészítő szolgáltatások árai is.

A megrendelésről a hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus számla kerül kiállításra, mely a megrendeléskor megadott e-mail címre kerül elküldésre. Papíralapú számlát nem áll módunkban kiállítani.

A Vásárló jelen általános szerződési feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Sóki Judit Erika ev.  elektronikus számlát állítson ki számára.

A dokumentum elfogadása, a 2007. évi CXXVII. törvény 175. § -ban foglaltaknak megfelelően elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül.

A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések/ajánlatkérések feldolgozása munkanapokon történik 8-15 óráig.

A megrendelések/ajánlatkérések elküldésére a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Az egyedi ajánlatkérés szolgáltatásról Szolgáltató egyedi ajánlatot készít, mely Megrendelő általi elfogadása után Szolgáltató kiállítja az elektronikus számlát, melyet e-mailben megküld Megrendelő részére. A számla kiegyenlítése után kezdhető meg a szolgáltatás igénybevétele. Egyes esetek a fentiektől eltérőek lehetnek, ezt eseti és egyedi megállapodás rögzíti Szolgáltató és Megrendelő között.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék/szolgáltatás nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga 

Irányadó jogszabályok:

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a – a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában: 

A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termékesetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát.

Ilyen például az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép, stb. 

Tanfolyamokra, workshopokra, egyéb kurzusokra jelentkezés esetén elállás, vagy módosítás a kezdési időpont előtt 72 órával (vagyis a kezdés előtti 3. napig) lehetséges.

Tanácsadási szolgáltatás esetén elállás a kezdési időpont előtt 48 órával (vagyis a kezdés előtti 2. napig) lehetséges.

Tervezési, arculat és stílustervezés, webdesign esetén elállás a szolgáltatás igénybe vétele előtti 48 órával (vagyis a kezdés előtti 2. napig) lehetséges.

Amennyiben a szolgáltatást részlegesen már igénybe vették, azaz a tervezési feladat megkezdődött, a Megrendelő köteles megfizetni részarányosan a szolgáltatás díját.

 Biztosíték

A Felhasználó nem cselekedhet oly módon, amely a Szolgáltatás vagy a Weboldal működését megakadályozza, túlterheli, károsítja vagy rontja. Ezenkívül a Felhasználó nem sértheti a Szolgáltatás más felhasználók által történő használatát.

A Felhasználó nem kísérelhet meg a Weboldalhoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó hálózatokhoz, számítógépes rendszerekhez, tartalmakhoz vagy információkhoz engedély nélkül hozzáférni.

A Weboldalon található hivatkozások

A Weboldal harmadik felek által működtetett weboldalakra mutató internetes hivatkozásokat tartalmazhat. A Szolgáltatónak az ilyen hivatkozásokra, illetve az érintett weboldalak tartalmára nincs ráhatása és azokért semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó a saját felelősségére jogosult az ilyen weboldalakat látogatni.

Vis Maior

Minden olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály esetén, melyek következtében valamelyik fél a szerződéses kötelezettségének nem tud eleget tenni és ez részére fel nem róható, akkor ezen fél nem tartozik semmilyen felelősséggel. Amennyiben Résztvevő betegség vagy halaszthatatlan esemény miatt nem jelenik meg az Eseményen, úgy azt egy másik időpontban megrendezendő, ugyanolyan Eseményen pótolhatja.

Kártérítési kötelezettség

A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Szolgáltatónak, munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést vagy a Felhasználó megsértette az irányadó jogszabályokat vagy a Felhasználó megsértette bármely harmadik fél jogait.

Felelősségkorlátozás, üzemzavarok és kimaradások

A Szolgáltatásban bekövetkezett bármely üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékig kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibáiért, amelyek a Szolgáltató érdekkörén kívül esnek, így például, olyan egyéb hibák esetén, amelyek amiatt következtek be, mert a Felhasználó nem megfelelő eszközt használ, vagy amelyek felmerülése a Felhasználónak róható fel. A vis major a Szolgáltató érdekkörén kívül eső ok.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy három típusú karbantartás fordulhat elő:

 • Havi tervezett karbantartás
 • Nem tervezett karbantartás
 • Sürgősségi karbantartás: Erre bármikor sor kerülhet bármilyen időintervallumban, ha sürgős technikai probléma lép fel, amely alapjaiban veszélyezteti a Szolgáltatás működését.

A fent megnevezett karbantartások ideje alatt a Szolgáltatás nem elérhető.

Szavatosság

A szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatás teljes mértékben megfelel a szerződésben vállalt minőségnek, az elvárható legmagasabb szinten, szakmai hibáktól mentes.

Garancia, jótállás

Azon termékekre, amelyek eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor a gyártó vagy forgalmazó vállalhat önkéntes jótállást, illetve a fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok.

Ezekről a termék/szolgáltatás leírásában tájékozódhat. 

Ha a nyújtott szolgáltatást a megrendelő a szolgáltatón kívülálló okból nem tudja használni, egyeztetés alapján további szakmai támogatás nyújtható.

Panaszkezelés

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot:

E-mail cím:      info@markad.hu    

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 24 órán belül válaszol a felmerült panaszra. 

Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Felhasználó telefonos megkeresését.  

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat: 

Baranya Megyei Kormányhivatal; Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefonszám: +36 (72) 795-398

E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Telefon: +36 72 507 154

Mobil: +36 20 283-3422

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Postacím: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

Személyes adatok kezelése

A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. 

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Járási Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszere biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, Felhasználónak illetve az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

Szolgáltató aláveti magát a külön menüpontban olvasható etikai kódex rendelkezéseinek.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Fogalom:

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Esemény: Szolgáltató által szervezett, tetszőleges témában megtartott előadás, workshop, tréning, képzés, foglalkozás.

Résztvevő, látogató: Az a természetes személy, aki az adott Eseményen belépésre jogosultként részt vesz.

 Belépésre jogosult résztvevő: Az a természetes személy, aki az Eseményen való részvételét érvényes jegy bemutatásával igazolni tudja.

 Szolgáltatás: Minden olyan Esemény, amelyet szolgáltató programjaira látogatók igénybe vesznek.

Intézmény-akkreditáció: a felnőttképzési intézményben folytatott képzési (tananyagfejlesztés, oktatás/képzés, értékelés) és felnőttképzési szolgáltató tevékenységnek, az intézmény irányítási és döntési folyamatok szabályozottságának vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése.

 Program-akkreditáció: a képzési célnak való megfelelés (különös tekintettel a munkaerő-piaci szükségességre, az életminőség javítására), a megvalósíthatóság, továbbá a képzés tartalmi elemeinek és a pedagógiai/andragógiai követelményeknek való megfelelés vizsgálata és minőség szempontjából történő hitelesítése.

A nyitott képzés vagy távoktatás formájában szervezett felnőttképzés olyan sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatára épül, amely az oktató és a képzésben részt vevő felnőtt interaktív kapcsolatán és az önálló munkán alapuló képzést tesz lehetővé. Időtartamát, valamint az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése ellenőrzésének formáit a képzésben részt vevő felnőttel kötött felnőttképzési szerződésben a felnőttképzést folytató intézmény határozza meg.

 Általános célú képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését célozza, amely hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

Felnőtt: felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki külön törvényben meghatározottak szerint tankötelezettségét teljesítette.

Hátrányos helyzetű felnőtt: olyan felnőtt, akinek valamely szociális, életviteli vagy egyéb okból a képzési lehetőségekhez való hozzáférése állami támogatás nélkül az átlagosnál nehezebben megvalósítható.

Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás formái különösen az előzetes tudásszint felmérés, a pályaorientációs és -korrekciós tanácsadás, a képzési szükségletek felmérése és a képzési tanácsadás, valamint az elhelyezkedési tanácsadás és az álláskeresési technikák oktatása.

 Fogyatékos felnőtt: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott fogyatékos személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül.

Iskolarendszeren kívüli képzés: olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban.

Kompetencia: a felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére.

Munkanélküli felnőtt: az Flt. 58. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott természetes személy, amennyiben e törvény alkalmazásában felnőttnek minősül.

Rendszeresen végzett képzésnek minősül a folyamatosan nyújtott képzés, illetve az egy éven belül ismétlődően nyújtott képzés, amennyiben a képzés minimális időtartama 15 óra, és legalább 3 nap.

Hatályos 2023.05.13-tól visszavonásig.

Scroll to Top